Govorništvo je odlična pot do večje samozavesti in boljše samopodobe. Pridružite se nam! :-)

Spoznaj asociativno moč besed

Si že kdaj pomislil-a, da tvoje besede zbudijo pri poslušalcih različne predstave, čustvene povezave in pomene? Vsaka beseda združuje mrežo slik, glasov in občutkov. Ljudje imamo različne izkušnje in občutke, zato različno zaznavamo in razumemo stvari. Za dobro sporazumevanje je zelo pomembno, da so besede jasno in natančno uporabljene, saj je tako tudi razumevanje in sprejemanje sporočila boljše.

Ljudje zaznavamo svet na različne načine. Ločimo vizualce, kinestetike in avditivce.

Vizualci dojemajo svet pretežno preko slik, diagramov, vidnih dražljajev. Skratka, zanje so velikega pomena slike v takšni ali drugačni obliki. Če vizualcu pripoveduješ v »njegovem« slogu, si povedano veliko boljše zapomni in lažje pridobiš njegovo pozornost ter naklonjenost.

Kinestetiki so malo drugačni, kajti oni sprejemajo informacije v obliki občutkov. Saj gotovo poznaš tipičen stavek kinestetika: »Občutil sem, da mi bo uspelo.« Za kinestetike so najpomembnejši občutki in čustva, kar pomeni, da ko govoriš v »njihovi« govorici veliko lažje vplivaš na njih in pridobiš njihovo pozornost.

Avditivci so tisti, ki zaznavajo svet predvsem preko sluha in slušnih dražljajev. Kaj to pomeni? Za njih so najpomembnejše besede, zvoki, različni toni glasu … Največ si zapomnijo, če poslušajo, kar je popolnoma drugače od vizualcev, ki si največ zapomnijo z gledanjem. Na avditivca najlažje vplivaš, če uporabiš »njegovo« govorico, se pravi: »Si slišal? Ali to ne zveni čudovito?«

Nihče ni 100 % avditivec, 100 % kinestetik ali 100 % vizualec. Posamezni tipi se med seboj prepletajo in z raziskavami so ugotovili, da je več kot 60 % ljudi pretežno vizualni tip.

Kako lahko povežeš asociacije in različne tipe poslušalcev? Predstavljaj si, da ti nekdo pove besedo: »ljubezen«.

 • Vizualec bo videl sebe in svoje dekle v nekem čudovitem ljubezenskem prizoru.
 • Kinestetik bo občutil ljubezen, občutil dotik dekleta in prešel v popolnoma drugačno psihično stanje.
 • Avditivec pa bo najbrž v mislih slišal kakšno ljubezensko pesem, ki jo je posluša s svojo drago.

Zanimivo, kajne? In ti si najbrž mislil-a, da beseda »ljubezen« pomeni za vse enako.

Raziskujmo pomen besed še malo dlje … V neki raziskavi, so naključni anketiranci na vprašanje, kaj je njihova prva asociacija ob besedi »sodišče« odgovorili:

 • kazen
 • sodni proces
 • prepir
 • sodnik, porota, kazen
 • dolgo pravdanje med ljudmi
 • ječa
 • ljudje v uniformah
 • prometni prekršek
 • nekdo je zgrešil zločin, zato bo obsojen

Si morda opazil-a, da med najpogostejšimi asociacijami ni besede »pravica«, ki jo v pravosodnem sistemu izredno veliko uporabljajo. Ena sama beseda, vendar toliko različnih asociacij! Zato, ko boš govoril-a svojim poslušalcem, bodi zelo previden-a pri izbiri besed. Če se le da uporabljaj pozitivne besede, lahko razumljive besede in izogibaj se tujkam razen, če ne predavaš strokovni publiki.

Najbolj uspešni govorniki so tisti, ki znajo s svojim govornim nastopom dobesedno zaposliti vse čute svoje publike (sluh, vid in okus). Takšni govorniki uporabljajo besede, ki enkrat vplivajo na vizualce, drugič na kinestetike, tretjič na avditivce.

Ko boš naslednjič imel-a govorni nastop upoštevaj te tri različne tipe poslušalcev in morda boš še sam-a presenečen-a kako zelo ugoden odziv med publiko je naletel tvoj govor. Ker si uporabil-a »prave« asociativne besede, ki so apelirale na sluh, vid in občutke, si s tem »nehote« pridobil-a poslušalce zase.

Delite naprej ...
Robert Goreta
Robert Goreta

Robert Goreta že od leta 2004 uspešno vodi seminarje javnega nastopanja, retorike in komunikacije. Doslej je že mnogim pomagal, da so se znebili strahu in treme ob govornih nastopih.

Objav: 51