Retorične misli

Pripravi se na na javni nastop

Pred občinstvom bi se raje pojavil napol oblečen kot napol pripravljen.

– Daniel Webster

Pin It on Pinterest