Retorične misli

Pošten in pravičen govornik

Moj namen je vzgojiti idealnega govornika; prvi in temeljni pogoj za dobrega govornika pa je, da je pošten in pravičen človek.

– Kvintilijan

Pin It on Pinterest