Retorične misli

Komunikacija, odnosi in osebnost

Osebnost je tisto, kar ostane, ko človeku odvzamemo službo, odlikovanja in naslove.

– Wolfgang Herbst